BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2020 ZA INTERIJER MUZEJA HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA


Muzej heroja oslobodilačkog rata našao se na listi nagrađenih projekata za idejno i realizacijsko rješenje, na prestižnom međunarodnom konkursu BIG SEE, u kategoriji najboljeg dizajna interijera za 2020. godinu.

Dizajn: Stimulacija osjetila kroz različite intervencije u prostoru doprinosi bogatstvu i kvalitetu samog prostora i iskustva u prostoru

Muzej, posvećen herojima oslobodilačkog rata koji su nesebično žrtvovali svoje živote za odbranu domovine, dizajniran je na način da omogućava posjetiocima da osjete herojsku snagu i veličinu kroz samu arhitekturu. Razlomljen, dematerijaliziran prostor u kojem je sve koncentrisano oko najsjajnije centralne tačke – ordena heroja. Kocke, simbolizirajući snagu, herojski prodiru u prostor omeđene usmjerenim svjetlosnim snopovima. U centralnom izložbenom prostoru mogu se vidjeti eksponati i priče o vojnom životu devet heroja, dok je u skrivenim pregradama jedna intimna sfera privatnog, prijeratnog života heroja, koja se otkriva tek interakcijom sa muzejskim vitrinama. Stimulacija osjetila kroz različite intervencije u prostoru doprinosi bogatstvu i kvalitetu samog prostora i iskustva u prostoru, što je u osnovi i koncept projekta.

Autorica projekta dizajna prostora je art direktorica i scenografkinja, Samina Tanović, koja je pored Muzeja heroja, na ovome konkursu debitovala sa još jednim, također nagrađenim, projektom scenskog dizajna svečanog otvorenja EYOF-a. Više informacija i fotografije interijera muzeja dostupne na linku: https://bigsee.eu/liberation-war-heroes-museum-bosnia…/

BIG SEE nagrada za interijer Muzeja heroja oslobodilačkog rata 2020. g.