PLAKETA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO za projekt Muzeja heroja oslobodilačkog rata


U okviru tradicionalne manifestacije „Dani Kantona Sarajevo”, koja se već petnaestu godinu obilježava od 2. do 9. maja, Skupština Kantona Sarajevo je na svečanoj sjednici, na prijedlog Odbora za javna priznanja, donijela odluku o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo javnoj ustanovi „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ za projekt Muzej heroja oslobodilačkog rata kao priznanje za doprinos razvoju KS u oblasti naučno-istraživačkog rada, društvenih djelatnosti i umjetnosti. Priznanje je dodijeljeno za ostvarenja na polju naučno-istraživačkog rada a koje se ogleda u publikacijama i prikupljenoj građi, te na polju društvenih djelatnosti a koje se ogleda u načinu i pristupu rada sa posjetiocima, odnosu prema saborcima i porodicama heroja, te ostvarenje na polju umjetnosti a koje je aplicirano u samom dizajnu enterijera Muzeja.Priznanje koje ponosno dijelimo sa svim porodicama i prijateljima heroja

Muzej heroja oslobodilačkog rata je po svemu jedna inspirativna, neponovljiva priča. Nastala je vrijednim trudom i radom uposlenika Fonda memorijala, ali i velikim srcem porodica i prijatelja heroja koji su ovome muzeju dali njegov sadržaj. Zato je ovo priznanje koje ponosno dijelimo sa svim tim ljudima, i koje nam sigurno daje vjetar u leđa u našem budućem radu


– istakli su iz Fonda Memorijala.

O projektu Muzeja heroja oslobodilačkog rata

Priča o devet heroja oslobodilačkog rata nalazila se na tanahnim marginama kulturnog i kolektivnog sjećanja sve do 2013. godine kada je izradom Monografije „Heroji oslobodilačkog rata“, devet dokumentarnih filmova i web stranice heroji.ba izvučena u javni prostor kao epitaf jednom vremenu i oda ljudskoj hrabrosti. Bio je potreban kontinuiran rad i posvećenost temi da bi danas priča o devet heroja bila poznata kako u Bosni i Hercegovini tako i šire, u svijetu.

  • Pristupom u realizaciji ovog projekta aplicirana je posvećenost njegovanju tekovina OOR-a na metodičan i sveobuhvatan način

U vrijeme kad je otvoreno prvo poglavlje u realizaciji projekta „Heroji oslobodilačkog rata“, tema kao takva nije postojala u javnom prostoru. Izrada Monografije i web stranice ponudila je osnovnu historijsku podlogu brojnim medijskim člancima koji su nastali od tog trenutka do danas.

Bilo je potrebno involvirati više različitih društvenih krugova kroz projekte, te su porodice, prijatelji i saborci poginulih heroja okupljeni prvi puta na jednom mjestu na Okruglom stolu „Heroji oslobodilačkog rata“ a poslije i na otvorenju Muzeja; učenici osnovnih i srednjih škola na prostoru cijele Bosne i Hercegovine natjecali su se za najbolji literarni rad na temu „Heroji oslobodilačkog rata“ a poslije su na različitim manifestacijama svojim literarnim, umjetničkim, kreativnim i teatarskim radom učestvovali u sjećanju; involvirali smo medije i TV kuće da prate naš rad i posvete slotove svojih programa ovoj temi za što smo im ustupili materijale i pomogli u realizaciji.

Izrada Muzeja heroja oslobodilačkog rata bio je poseban naučno-istraživački poduhvat. U konačnici, nastala je muzejska zbirka vrijednih eksponata, vojnih i ličnih predmeta devet heroja, zatim posebna bibliotečka zbirka Fonda Memorijala objavljene ratne literature, te arhivska zbirka do sada objavljene i neobjavljene arhivske građe i dokumenata, dnevnika, fotografija, video zapisa, smještena u Fond Memorijala na trajno čuvanje i korištenje svim pojedincima koji iskažu interes za proučavanje ovog perioda. Interes za temu do sada pokazali su istraživači iz Velike Britanije, Francuske i Mađarske.

Saradnjom sa medijima i TV kućama učinili smo temu vidljivom
  • Inovativan koncept muzeja donio je novu dinamiku u učenju i radu sa zajednicom

Pored redovnog rada sa domaćim i stranim posjetiteljima koje znatiželja ili pak riješena namjera da posjete i vide novi muzej u gradu dovede do prostorija Muzeja, poseban izazov predstavljala je organizacija rada sa djecom školskog uzrasta i približavanja teških tema tome uzrastu.

U tu svrhu osmišljen je poseban koncept muzeja, koji pored centralnog dijela koji nudi opće informacije o historijskom kontekstu, i izložbenim eksponatima sa ratnim pričama, sadrži i poseban skriveni sloj postavke koji krije priče iz privatnog prijeratnog života heroja, koji je svakog od njih oblikovao kao ličnost. Taj segment inkorporiran je u samu postavku, ali nije vidljiv. Interakcijom sa muzejskim vitrinama, otvaranjem pregrada i ladica, posjetitelji muzejske postavke pozvani su da istraže i saznaju o heroju, i otkriju do sada neispričana svjedočanstva.

Ovakav inovativan koncept osmišljen je za djecu školskog uzrasta, kojima je posebno interesantno zaviriti u skrivene pregrade i pronaći segment priče s kojim se mogu identifikovati i povezati: otkriti knjižicu sa odličnim ocjenama Adila Bešića u kojoj mogu pronaći pozitivan primjer; pronaći fotografiju sa sedam braće i sestara Nesiba Malkića u kojoj mogu vidjeti ljubav prema porodici; vojne naredbe kojima se zabranjuje uništavanje civilnih objekata; video inserti komandanata koji ima prijateljski i topao odnos sa saborcima, i dr. Interdisciplinarnim pristupom u radu sa najmlađima, inkorporirana su korisna znanja – kartografija (čitanje karata i mapa), orijentacija u prostoru i korištenje (vojnog) kompasa, heraldika i simboli na zastavama, medaljama, ordenima, itd. Novim, tehnološki osviještenim generacijama, otvoren je prozor učenja i istraživanja kroz elektronski sažete priče u vidu audio video i foto uradaka, kvizova i igrica, na dostupnim podesivim touch-screen monitorima.

  • Jedinstven dizajn i specifično umjetničko ostvarenje
Dizajn enterijera: Kocke, simbolizirajući snagu, herojski prodiru u prostor omeđene usmjerenim svjetlosnim snopovima

Dizajn muzeja je specifično umjetničko ostvarenje. Tamno plava boja svečane vojne uniforme simbolizira konačni, svečani ispraćaj i dostojanstveno sjećanje na devet heroja. Riječima Zakletve „Zaklinjem se da ću braniti nezavisnost, suverenost…„ počinje hronološki slijed izložbe, i njenoj se poruci na kraju hronološki vraćamo: „da ću braniti njenu slobodu i čast i u toj borbi istrajati“.

Na centralnom zidu heroja stoje biografije, njihovo djelo u srebrenkastim slovima na staklenoj podlozi, svečani plavi činovi kojima su posthumno odlikovani, i Značka Znatni ljiljan za posebne vojne zasluge.

Muzej u tamno plavim vojnim kockama koje silinom izbijaju iz zida, a najdublja, najsvjetlija centralna kocka čuva srebreni „Orden heroja oslobodilačkog rata“ na kojem izgraviran stoji konjanik, hrabri vitez sa srednjobosanskih stećaka, kojeg je u ratnim danima u orden ugravirao poznati sarajevski juvelir Sofić. U podlozi tog srebrenog ostvarenja, u centralnoj kocki, unešen je kamen, neobrađen, rustičan. Svjetlosni snopovi vode od vitrine do vitrine, od priče do priče, od sjećanja do sjećanja.

Zid sa zakletvom ARBiH

Muzej heroja oslobodilačkog rata najnoviji je u nizu projekata Fonda Memorijala, otvoren prije tačno godinu dana. Ovo priznanje je ujedno i prvi vrijedan rođendanski poklon Muzeju.

Sarajevo, 06.5.2020. godine

Halima Husić, kustosica muzejske postavke