Konkurs za najbolji literarni rad na temu “Heroji oslobodilačkog rata”


Fond memorijala i Centar Litteratus povodom obilježavanja 21. godišnjice osnivanja Fonda memorijala raspisuju

KONKURS ZA NAJBOLJE LITERARNE RADOVE:

Tema rada mora biti fokusirana na lik i djelo Heroja oslobodilačkog rata 1992- 1995. godine, s tim da rad treba biti koncipiran na sljedeći način (učenici imaju mogućnost odabira
a) osvrnuti se i pisati o svih devet heroja AR BiH,
b) osvrnuti se u prvom dijelu na svih devet heroja rata, a drugi dio posvetiti jednom ili više njih.

Među brojnim pripadnicima Armije Repubike Bosne i Hercegovine, koji su dali svoj doprinos u oslobodilačkoj borbi veliki broj njih je dobio odlikovanja i priznanja, a samo njih devet je odlikovano Ordenom heroja oslobodilačkog rata:
Izet Nanić, Mehdin Hodžić, Midhad Hujdur, Hajrudin Mešić, Safet Zajko, Enver Šehović, Adil Bešić, Nesib Malkić i Safet Hadžić.

Pravo učešća na literarnom konkursu imaju:
I kategorija – učenici osnovnih škola (od šestog do devetog razreda) i
II kategorija- učenici srednjih škola (od prvog do četvrtog) sa cijelog područja Bosne i Hercegovine
Komisija za odabir najboljih literarnih radova objavit će imena učenika, autora nagrađenih literarnih radova za prvo, drugo i treće mjesto u obje kategorije.

NAGRADE LITERARNOG KONKURSA
Najbolji radovi učenika – novčane nagrade, knjiga i zahvalnica (po kategorijama odvojeno)
Visina nagrada:
I kategorija II kategorija
Prva nagrada: 300,00 KM Prva nagrada: 300,00 KM
Druga nagrada: 200,00 KM Druga nagrada: 200,00 KM
Treća nagrada: 100,00 KM Treća nagrada: 100,00 KM
Nastavnicima/ mentorima, kao i školama iz kojih dolaze nagrađeni učenici: zahvalnica i knjige za bibliotečki fond škole.
Predviđena je završna manifestacija dodjele nagrada za sve nagrađene učenike i nastavnike na kojoj će se i obilježiti 21. godina osnivanja Fonda memorijala.

USLOVI KONKURSA
Radove učenika slati do 15. aprila 2018. godine
Putem pošte na adresu: Centar Litteratus, Terezije bb, 71000 Sarajevo ili
Na e mail: devetheroja2018@gmail.com sa naznakom ZA KONKURS
Radovi treba da budu otkucani, napisani pod šifrom, uz ime i prezime učenika/ce, razred, odjeljenje, školu, mjesto i broj telefona ustanove. Također, potrebno je napisati ime i prezime nastavnika/mentora i kontakt telefon.

Svečano proglašenje nagrada bit će naknadno objavljeno. Po okončanju rada konkursne komisije, autori najboljih radova i njihovi nastavnici/ mentori bit će blagovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu uručivanja nagrada.
Više informacija o Herojima oslobodilačkog rata možete pronaći na interenet stranici www.heroji.ba ili na broj telefon 033 252 225.